Các dịch vụ:
* Dịch vụ kế toán thuế trọn gói: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Điều kiện thành lập văn phòng luật sư

Muốn thành lập văn phòng luật sư, bạn cần đảm bảo đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

    Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập văn phòng luật sư phải có ít nhất 02 năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư này hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho tổ chức theo quy định;
    Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Việc hành nghề với tư cách cá nhân cho tổ chức không phải là tổ chức hành nghề cá nhân thì Luật sư cần phải tiến hành việc đăng ký hành nghề cá nhân tại Sở Tư pháp. Điều này là một Điều kiện thành lập văn phòng luật sư rất quan trọng, vì vậy các Luật sư đang có nhu cầu thành lập văn phòng luật sư cho riêng mình hãy chú ý quy định về đăng ký hành nghề cá nhân.
Hồ sơ thành lập văn phòng luật sư

Khi đã đảm bảo đáp ứng được Điều kiện thành lập văn phòng luật sư, bạn cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

–  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động

–  Chứng chỉ hành nghề Luật sư Bản sao, thẻ Luật sư bản sao của Luật sư thành lập Văn phòng Luật Lý lịch tư pháp luật sư;

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói


Trách nhiệm: với chế độ bảo hành trọn đời số liệu trong phạm vi dịch vụ đã cung cấp. Dịch vụ kế toán của công ty chúng tôi cam kết sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có quyết định thanh/kiểm tra doanh nghiệp. Song song đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trên những sai sót về việc hạch toán, nộp trễ tờ khai. Số tiền phạt do nộp chậm tờ khai, hạch toán sai sẽ do công ty chúng tôi chi trả.

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của văn phòng Luật sư.

Dịch vụ thành lập văn phòng luật sư

Để thuận tiện cho khách hàng khi làm thủ tục thành lập văn phòng luật sư, Nam Việt Luật cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập văn phòng trọn gói nhanh chóng với chi phí dịch vụ tiết kiệm nhất. Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng luật sư sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi sau :

– Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến điều kiện thành lập văn phòng luật sư, đến các vấn đề như: mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động; Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng;….

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Nam Việt Luật sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng luật sư cho khách hàng;

– Đại diện lên cơ quan Nhà nước nộp hồ sơ thành lập văn phòng luật sư cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ;

– Đại diện nhận kết quả là Giấy phép thành lập văn phòng luật sư cho khách hàng;

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu;

Trên đây là điều kiện thành lập văn phòng luật sư cũng như một số tư vấn liên quan. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất cứ thắc mắc nào nhé!

1. Căn cứ pháp lý:

Luật luật sư sửa đổi năm 2012

2. Nội dung phân tích:

Điều 4 Luật luật sư quy định:

“Điều 4. Dịch vụ pháp lý của luật sư

Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác.”

Như vậy, để được tư vấn pháp luật trước hết bạn phải là một luật sư. Điều kiện để trở thành luật sư được quy định tại Điều 10, 11 Luật luật sư 2006 như sau:

“Điều 10. Tiêu chuẩn luật sư

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành sư.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Điều 11. Điều kiện hành nghề luật sư

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật này muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.”

Vậy, để trở thành luật sư bạn phải là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đực tốt, có bằng cử nhân luật, có chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập vào một Đoàn luật sư được cấp thẻ luật sư.

Để được thành lập văn phòng luật sư thì bạn phải tuân thủ các điều kiện sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Luật luật sư sửa đổi 2012 quy định:

“…3. Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư:

a) Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;

b) Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc…”.

Kết luận, để thành lập văn phòng tư vấn luật bạn cần có điều kiện là: thứ 1, bạn phải là luật sư hành nghề liên tục ít nhất là 2 năm làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức.Thứ 2, bạn phải có giấy tờ chứng mình về trụ sở của văn phòng luật sư.

Thủ tục để thành lập văn phòng luật sư:

“Điều 35. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

1. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp.
Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:

a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;

b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốcd) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.”

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên. Côn

Mới đây, Bộ Tư pháp đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ này, trong đó có điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư.

Quy định làm nức lòng giới luật sư

Tại Quyết định 1319/QĐ-BTP ban hành đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Tư pháp chủ trương sẽ đơn giản hóa điều kiện hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo hướng bỏ điều kiện: Luật sư phải có ít nhất 2 năm hành nghề liên tục cho các cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư thì mới được thành lập văn phòng luật sư hoặc công ty luật.

Lý do bãi bỏ được Bộ Tư pháp giải thích trong chính văn bản này là tạo điều kiện cho cá nhân thành lập tổ chức hành nghề luật.

Ngay khi văn bản này được công bố, giới luật sư cả nước, đặc biệt là luật sư đang hành nghề và có ý định mở văn phòng luật, công ty luật của riêng mình đã bày tỏ sự vui mừng. Theo đó, các luật sư đã có thể thành lập tổ chức hành nghề luật mà không còn bị ràng buộc bởi quy định về số năm hành nghề.

điều kiện mở văn phòng luật sư

Quy định nêu trên được cho là “cởi trói” cho việc thành lập công ty luật, văn phòng luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư trong quá trình hành nghề, tuy nhiên để quy định này chính thức được áp dụng vẫn còn là một chặng đường dài.

Cụ thể, trên đây chỉ là phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, nói đúng hơn, đây mới chỉ là đề xuất từ phía Bộ Tư pháp.

Sau đó, Cục Bổ trợ Tư pháp của Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Nghị quyết 57/2018/QH14 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua vẫn chưa có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Do đó, để có quy định chính thức về việc bỏ yêu cầu luật sư phải có 2 năm hành nghề mới được mở văn phòng luật, công ty luật thì vẫn còn phải đợi!.


Tủ cáp điện thoại Cấu trúc cáp điện thoại 20 đôi treo ngoài trời, Dây sắt cường độ chịu lực cao đối với cáp tự treo. Gồm từ 1-7 sợi dây sắt mạ kẽm có cường độ chịu lực siêu cao được bện quấn với nhau.
Tủ cáp điện thoại Cáp điện thoại 20 đôi khi được đưa ra thị, Mã số (ký hiệu) của loại cáp, kích cỡ cáp, tên nhà sản xuất, ngày tháng sản xuất. Và độ dài được in dọc theo chiều dài trên vỏ cáp với khoảng cách
© 2007 - 2021 https://aothundongphuc.khachsanosapa.com
- Phone: +84-908-744-256